Medicína


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
25.září 2018

Pokud se žena rozhodne pro plastickou operaci prsou, zaměří obvykle svou pozornost na výběr plastického chirurga, velikost a typ prsních implantátů. Jen málokterá žena se před zákrokem zajímá o záruky, které výrobce na implantáty poskytuje. Přitom mezi zárukami jednotlivých výrobců jsou značné rozdíly. Doživotní záruka výměny implantátu při jeho prasknutí nebo například finanční podpora na úhradu reoperace přitom mohou být významné.


Kategorie: Aktuality 
25.září 2018

Centra duševního zdraví (CDZ) poskytují služby založené převážně na terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu. Představují nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním a stávají se jedním z pilířů reformy psychiatrické péče v ČR. 


Kategorie: Aktuality 
24.září 2018

Prevence je důležitá ve všech medicínských oborech, včetně urologie. Urologické nádory bývají velice nenápadné, a právě proto jsou nebezpečné. Týden urologického zdraví upozorňuje na problematiku onemocnění - u mužů i u žen.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
24.září 2018

Kojení  je důležité pro zdravý  růst a vývoj dítěte, pro zdraví žen a dětí,  pro odstraňování nerovností v otázkách zdraví, včetně ekonomických úspor  a ekologických výhod. Prvních 1000 dní, konkrétně od početí do 2 let věku je jedinečnou příležitostí pro budování zdraví, pro vývoj mozku a pro budoucnost dítěte. Nové vědecké výzkumy potvrzují, že základy pro celoživotní zdraví - včetně predispozic k obezitě, cukrovce a jiným chronickým nemocem jsou z velké části nastaveny během těchto 1000 dnů. Genetika, prenatální období, způsob porodu a časné postnatální období včetně způsobu krmení ovlivňuji střevní mikrobiom (souhrnný genom veškeré mikrobiální populace našeho těla), což má významný dopad na imunitní systém dětí, jejich krátkodobé i dlouhodobé zdraví.


Kategorie: Aktuality 
21.září 2018

 Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat.


Kategorie: Aktuality 
21.září 2018

Dne 21. září si celý svět připomene Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Jeho cílem je upozornit na problematiku tohoto onemocnění a informovat o možnostech prevence a léčby. U nás je však problém alzheimeriků širší. Diagnostikována je jich pravděpodobně pouze polovina, a to ještě v pozdních fázích nemoci. Tito pacienti jsou tak zcela odkázáni na systém sociálních a medicínských služeb, který už však praská ve švech. Na místo ve specializovaných zařízeních se běžně čeká třeba i celý rok. Plnohodnotnou domácí péči si přitom většina rodin nemůže dovolit, příspěvek na péči totiž pokryje sotva třetinu reálných nákladů.


Kategorie: Aktuality Očkování 
20.září 2018

TZ ze dne 20. 9. 2018 – Znehodnocení léčivé látky, zbytečné cesty k lékaři, do lékárny a zpět či zbytečné zdražení vakcín – to jsou jen některé výhrady Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG) k záměru zavést výdej vakcín v lékárnách. To nově prosazuje Česká lékárnická komora (ČLnK). Lékaři jej považují za nesmysl, který finálně povede k ještě většímu poklesu proočkovanosti.


Kategorie: Aktuality 
20.září 2018

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Program je pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Je určen školám a tak se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
19.září 2018

Všeobecná fakultní nemocnice je v současné době jeden z největších poskytovatelů zdravotních služeb pro pacienty nejen na území Prahy a Středočeského kraje, ale v řadě případů z celé České republiky. O tom svědčí i čísla: téměř 60.000 hospitalizací ročně a kolem 1 700 000 ambulantních vyšetření. Jednotlivá pracoviště jsou umístěna na území Prahy 2, Prahy 6, ale také na Zbraslavi. Dopravní obsluha těchto lokalit je velmi náročná a zahrnuje i dopravu nemocných. Pro transport nemocných ve stabilizovaném stavu má VFN, i díky Magistrátu hl. města Prahy, dostatečné vybavení.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
19.září 2018

Jak to bude letos na podzim s úhradami očkování proti chřipce? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí