Medicína


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
07.prosinec 2016

Jaké změny nastanou od Nového roku ohledně plateb zdravotního pojištění?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí.


Kategorie: Aktuality 
06.prosinec 2016

Pětidenní výroční kongres ASA (American Society of Anesthesiologists), který se konal v Chicagu koncem října 2016 zaujal minimálně 16 000 účastníků – lékařů, především anesteziologů všech věkových kategorií a to nejen z USA, ale ze  zemí všech světadílů. Prezentovaly se výsledky grantů, řešených mladými lékaři z mnoha zemí i kazuistiky ve stále obměňovaných e-posterových sekcích. Koncem kongresu pozvali představitelé ASA stále ještě zaplněné hlavní sály na ANESTHESIOLOGY 2017, plánovanou na dny 21. – 25. října 2017 do Bostonu. Zdůraznili nová témata v mezinárodní přípravě programu, výrazně se soustřeďující na perioperační bezpečnost a na kvalitu poskytované perioperační a anesteziologické péče.


Kategorie: Aktuality Inkontinence 
05.prosinec 2016

Inkontinencí – mimoděčným únikem moči trpí mladí i staří. V údobí raného dětství je vzhledem k nezralosti řídících nervových struktur pomočování normální. Plné denní i noční kontinence by děti měly dosáhnout do cca. 5 - 6 roku věku. Ale i potom přetrvává u 3 - 15 % dětí noční pomočování. U patnáctiletých se tento problém objevuje asi v 1 %.


Kategorie: Aktuality 
02.prosinec 2016

8. prosince 2016 se uskuteční již třetí ročník charitativní módní přehlídky Fashion for Fokus. V nádherné dvoraně Českého muzea hudby vyroste přehlídkové molo a návštěvníci se budou moci těšit  nevšední módou. Motto přehlídky „zaostřeno na osobitost“ propojuje téma módy a duševního zdraví. Výtěžek z této akce podpoří Fokus Praha, nezisková organizace, která pomáhá lidem s dlouhodobým duševním onemocněním. Galavečer začíná v 19,00 v Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Praha 1) a vstupenky možno získat na www.fashionforfokus.cz.


Kategorie: Aktuality Očkování dětí 
02.prosinec 2016

Výsledky výzkumu veřejného mínění farmaceutické společnosti GSK, který pro ni realizovala agentura STEM/MARK na 3 324 respondentech v červenci 2016 uvedly, že 91 % Čechů je pro zachování stávajícího schématu povinného očkování, nejvíce Čechů, 88 %, důvěřuje v souvislosti s očkováním svému praktickému lékaři a pouze 1 člověk ze 100 ví, proti kterým devíti nemocem se v ČR povinně očkuje.


Kategorie: AIDS Aktuality 
01.prosinec 2016

Podle odborníků na problematiku HIV/AIDS lze již v souvislosti s aktuálními statistikami výskytu HIV v Praze oficiálně mluvit o začátku epidemie v gay komunitě, kde se výskyt nemoci blíží 5% hranici prevalence. To v praxi znamená, že je v současnosti HIV infikován každý 20. až 25. člen gay komunity v hlavním městě. Pokud by stávající trend zůstal nezměněn, bude během následujících pěti až deseti let tímto virem v Praze nakažen každý desátý gay. Nárůst infekce HIV je výrazný i v Ostravě, Ústí nad Labem a Brně.


Kategorie: Aktuality Onemocnění kloubů 
01.prosinec 2016

 Revmatoidní artritida je závažné autoimunitní onemocnění charakterizované chronickou progresivní polyartritidou, které může být spojeno s řadou mimokloubních projevů a komorbidit. Onemocnění je ve většině případů nevyléčitelné, ale při včasném zahájení léčby a využití účinných léčebných strategií lze u většiny nemocných usilovat o dosažení klinické remise, zlepšení funkčních schopností a zabránění vzniku nevratného poškození kloubů.


Kategorie: Aktuality AIDS 
01.prosinec 2016

Ve čtvrtek 1. prosince si lidé po celém světě připomenou Den boje proti AIDS. Od roku 1984, kdy byl HIV virus identifikován, zemřelo na nemoc více než 35 milionů lidí. Ročně přibude odhadem 2,1 milionu nově nakažených. Díky inovacím v léčbě však má dnes řada z nich naději prožít produktivní život.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
30.listopad 2016

Fakultní nemocnici v Motole povede od 1. 12. 2016 jako zastupující ředitel MUDr. Pavel Budinský, Ph. D., MBA, který dosud ve FN Motol zastával pozici provozně-technického náměstka. Budinský, který bude obě tyto funkce vykonávat současně, nastupuje na místo JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA. Ten je od prosince pověřen vedením Ministerstva zdravotnictví ČR.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
30.listopad 2016

Kam se mám obrátit, jestliže bych si chtěl nechat udělat test na AIDS? Uhradí ho pojišťovna?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí.