Medicína


Kategorie: Cukrovka Aktuality 
15.srpen 2018

Lidé nemocní cukrovkou jsou vystavováni mnohým zdravotním rizikům. Jednou z nejčastějších pozdních komplikací diabetu, která zásadně ovlivňuje kvalitu života, je tzv. Syndrom diabetické nohy. Světová zdravotnická organizace (WHO) ho definuje jako infekci, ulceraci (zvředovatění tkáně) nebo destrukci hlubokých tkání nohy spojenou s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm ischemické choroby dolní končetiny. V krajních případech může tato zdravotní komplikace vyústit až v amputaci. Syndromem diabetické nohy je postiženo asi 15–25 % diabetiků. V prevenci je klíčový výběr vhodné diabetické obuvi.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
15.srpen 2018

Jak je to s možnostmi výdělku souběžně s podporou v nezaměstnanosti a registrací na Úřadu práce? Platí se z příjmu zdravotní pojištění? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
14.srpen 2018

Prevence a léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se stává stále významnější celosvětovou prioritou, také vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že do roku 2030 půjde o třetí nejčastější příčinu úmrtí. Koncem května 2018 se setkali ve Vídni přední odborníci při příležitosti konání konference CEE Respiratory Expert Forum s cílem diskutovat o nových poznatcích v léčbě CHOPN. Dvoudenní setkání s účastí více než 130 pneumologů ze 13 zemí uspořádala společnost Boehringer Ingelheim.


Kategorie: Aktuality 
13.srpen 2018

Přibližně 20 % lidí, kteří přišli do vybraných lékáren zkontrolovat stav svých plic, zjistilo, že jim nefungují správně. Lékárníci u nich za pomoci speciálního měřicího přístroje objevili určitou míru obstrukce. Ta se při měření projevuje tak, že člověk nedokáže vydechnout plyny z plic tak rychle, jak by měl. Znamená to, že člověk může trpět například chronickou obstrukční plicní nemocí nebo průduškovým astmatem. Návštěvníky s plicní obstrukcí posílají lékárníci k lékařům.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
10.srpen 2018

V posledních letech se čím dál častěji setkáváme s pojmem jednodenní chirurgie. Jednodenní péče na lůžku (JPL), jak zní oficiální název, představuje chirurgické oddělení s personálním 24hodinovým zajištěním lékařské i sesterské péče. Tato oddělení bývají co do počtu lůžek menší a umožňují tak individuálnější přístup, který pacienti oceňují. V důsledku využívání moderních chirurgických i anesteziologických postupů a metod lze hospitalizaci pacienta zkracovat na optimální dobu. Oficiální název sice zní Jednodenní péče lůžková, ale neznamená, že by pacient nutně musel být na oddělení jen 24 hodin.

 


Kategorie: Aktuality 
09.srpen 2018

Na českých silnicích se pohybuje už pět a půl milionu automobilů. Roste informační zátěž v dopravě a počet ukazatelů, světelných kontrolek a ovladačů na palubních deskách se vyšplhal na stovku K včasnému zpracování všech vizuálních informací je nutná dokonalá pozornost a doslova ostříží zrak.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
08.srpen 2018

Na trh přichází nový lék pro ty, kteří trpí vysokým krevním tlakem a zároveň vysokou hladinou cholesterolu – ZAHRON COMBI od společnosti Adamed. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil úhradu této fixní kombinace rosuvastatinu a amlodipinu od 1. 7.2018.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
08.srpen 2018

Ztratila jsem všechny doklady, samozřejmě včetně průkazu VZP. Jak rychle dostanu duplikát a co budu k jeho vystavení potřebovat? Nestačí o něj požádat mailem?  Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
07.srpen 2018

Léto je časem sluníčka, dovolených, ale také některých nepříjemných onemocnění. Ženám ve zvýšené míře hrozí vaginální mykóza a zánět močového měchýře. Teplotní šoky i změna návyků oslabují imunitu a není zvláštností se opravdu nachladit, opomineme-li zažívací obtíže nebo přehřátí.


Kategorie: Aktuality 
07.srpen 2018

Extrémní horka, na která nejsme v našich klimatických podmínkách zvyklí, jsou neobvyklou zátěží i pro naše mozky. Ideální teplota zevního prostředí pro člověka, který touží po relaxaci v plavkách, je 28 stupňů Celsia, pro lehce pracujícího 25 stupňů a při fyzickém zatížení vytrvalostního charakteru okolo 15 stupňů Celsia. „Na teplotě těla jsou závislé všechny biochemické pochody našeho organismu,“ upozorňuje MUDr. Martin Jan Stránský, neurolog Polikliniky na Národní v Praze. Letošní léto s teplotami, které výše zmíněné limity dlouhodobě převyšují, proto znamená riziko nejen pro kardiaky či nemocné vysokým krevním tlakem, ale i pro jinak zdravé lidi.