Medicína


Kategorie: Aktuality Výživa 
26.srpen 2016

Každý by měl ve svém stravovacím režimu dodržovat určitá pravidla zdravého stravování. Aktivně žijící jedinci a sportovci pak dvojnásob. Zdravá výživa a sport patří bezpochyby k sobě. Sportovní výsledky jsou závislé nejen na intenzitě tréninku, ale také na zdravém jídelníčku, který tělu poskytne vyvážený poměr všech potřebných živin. 


Kategorie: Aktuality 
24.srpen 2016

Klinická studie týmu z Intermountain Medical Center ( SALT Lake City, USA) se věnovala souboru 616 pacientů, léčených v intenzivní péči s diagnózou ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) po netraumatických i traumatických akutních příhodách. Cílem bylo zjistit, jak pacienti vnímají kvalitu svého života po 6 měsících od svého pobytu v intenzivní péči a po propuštění z nemocnice.Výsledky tým publikoval v online verzi časopisu Thorax.


Kategorie: Rakovina Aktuality 
23.srpen 2016

Zhoubná nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí obyvatelstva a řadí se tak hned za nemoci oběhové soustavy. Pacienti mají k dispozici špičkovou technologii a účinnou medikaci, ovšem stále podceňují důslednou prevenci. Zanedbávají samovyšetření, přehlížejí první příznaky nemoci a oddalují návštěvu odborníka. Jednou z nejohroženějších skupin v oblasti prevence jsou ženy nad 60 let. 


Kategorie: Cukrovka Aktuality 
22.srpen 2016

Studentka 1. lékařské fakulty UK v Praze spolu s kolegy zpracovala výsledky získané při osvětové akci v šesti českých městech v listopadu 2015 u příležitosti Světového dne diabetu. Lidé si mohli nechat na stáncích změřit hodnoty cukru v krvi (glykémii), krevní tlak, tělesný tuk i obvod pasu. Pokud údaje nebyly v normě, studenti jim doporučili návštěvu lékaře. Výzkumný tým využil výsledky měření tělesných parametrů účastníků doplněné o odpovědi na další otázky. Analýza se týkala dat od 526 lidí v průměrném věku 53,2 let. Článek s výsledky byl publikován v červnu 2016 v prestižním časopise Diabetes Research and Clinical Practice.


Kategorie: Aktuality Plánované rodičovství 
19.srpen 2016

V posledních letech se v České republice uchytily informace, že dochází k radikálnímu poklesu plodných mužů. Odborníci ze Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK však již opakovaně svými výzkumy z let 1999, 2013 a naposledy z letošního roku 2016 doložili, že se plodnost mužů, vyšetřovaných pro neplodnost manželství, nikterak nezhoršovala. 


Kategorie: Aktuality Sex a zdraví 
18.srpen 2016

Problematika ženského orgasmu je dnes stále podceňovanou záležitostí, o které se ve společnosti příliš nemluví. Proto také není schopno tak vysoké procento žen během sexuálního styku dosáhnout uspokojení. Potvrzují to i nejnovější studie, dle kterých dosahuje při sexu vyvrcholení 57 % žen, a to jen občas. Ze studie amerického Centra plánovaného rodičovství zase vyplývá, že 75 % žen není schopno při samotném pohlavním styku dosáhnout uspokojení a 5 % žen jej nezažilo nikdy. Podle odborníků má na ženský orgasmus vliv délka soulože a to, do jaké míry je jejich partner sexuálně sobecký.


Kategorie: Aktuality První pomoc 
18.srpen 2016

Třetí ročník akce Den první pomoci připravila farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci se záchranáři pražského Červeného kříže. Paradoxně lidé považují za nejrizikovější situace autonehody nebo extrémní sporty. Z  průzkumů ale vyplývá, že kolem 40 % nehod a úrazů, kdy museli lidé poskytnout první pomoc, se stalo v domácnosti nebo na pracovišti. Je tedy mnohem větší pravděpodobnost, že první pomoc bude potřebovat někdo z našich blízkých.


Kategorie: Aktuality Prostata 
17.srpen 2016

V současnosti žije v České republice dle odhadů více než 60 000 mužů s rakovinou prostaty. Ale ne všichni tito muži vědí, že tímto karcinomem trpí. U mužů bývají často obavy z vyšetření, proto se k tomuto problému stále vracíme. Muži se nejvíce obávají se, že pokud jim bude zjištěna rakovina, zhroutí se jim dosavadní život. „Možnosti léčby karcinomu prostaty se ale neustále vyvíjejí
a moderní medicína pomáhá nepříjemnosti šetrně a efektivně eliminovat až na minimum. Nemocní muži tak mohou i přes toto onemocnění žít spokojený život,“ uvádí doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
17.srpen 2016

Je možno odstranit močovou inkontinenci operací? Slyšela jsem o operaci, která ji vyřeší pomocí implantované umělohmotné pásky. Hradí takovou operaci pojišťovna?
Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
16.srpen 2016

Mezi pět nejdražších léků podle rozsáhlých a podrobných propočtů Medicaid patří tři specifické přípravky ze skupiny antivirotik: proti hepatitidě C: sofosbuvir ( Sovaldi) a kombinovaný ledipasvir-sofosbuvir ( Harvoni); proti HIV kombinovaný přípravek tenofovir disoproxil-emtricitabin (Truvada). Specifické léky představují plných 34 %  z 50 nejdražších léků, a 6 % léků, předepisovaných ambulantním pacientům.