Medicína


Kategorie: Aktuality Terapie a prevence chřipky 
20.září 2021

Vědci z 1. LF UK a z její dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague (CUIP) našli nový přístup k diagnostice onemocnění COVID-19. Nyní představují zcela převratnou diagnostickou metodu (v současnosti podána patentová přihláška), umožňující při běžně prováděném výtěru z nosohltanu předpovědět závažnost aktuálně probíhajícího infekčního onemocnění. (Závažným klinickým projevem infekčních onemocnění, tedy i nemoci COVID-19, je rozvoj systémového selhání organismu. Dochází postupně k nekontrolovatelné tvorbě prozánětlivých proteinů, abnormální reakci imunitního systému, které vedou k poškození plic, poškození jater a selhání ledvin. Včasné rozpoznání tohoto stavu je proto pro lékaře velmi důležité). Metoda byla úspěšně ověřena v rámci PCR diagnostiky infekce SARS-CoV-2 a následného průběhu nemoci COVID-19. V rámci ověřování se ukázalo, že je metoda použitelná i u dalších typů infekčních onemocnění.


Kategorie: Vývoj dítěte Aktuality 
20.září 2021

 S těžkou kombinovanou imunodeficiencí se v České republice narodí několik dětí ročně. Její včasný záchyt je klíčový nejen pro možnost nasazení včasné efektivní léčby, ale také jako prevence velmi závažných komplikací, které mohou takto postižené dítě potkat po běžném očkování. I proto rodiče čím dál častěji nechávají své děti vyšetřit testem s názvem TREC a KREC, který těžkou poruchu imunity dokáže odhalit. „Míříme k tomu, že se stane součástí novorozeneckého screeningu. Otázkou není zda, ale kdy,“ říká Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D., vedoucí laboratoře forenzní a lékařské genetiky AeskuLab Brno, který rovněž stojí za vývojem testu.

 


Kategorie: Aktuality 
17.září 2021

V medicíně se již delší dobu využívají roboti, kteří díky své přesnosti a neúnavnosti pomáhají lépe a rychleji zejména při chirurgických zákrocích. Své místo nacházejí zejména v neurochirurgii, kde při operaci mozku či páteře mohou i desetiny milimetru hrát určující roli. V neurochirurgii je zvláště přesnost nutná k otevření lebky vrtem a zavedení sond do mozku či provedení jiných operačních úkonů. Vysoká přesnost je nutná pro správnou lokalizaci místa zákroku. Medicínské inženýrství vychází z principů používaných ve strojírenství a stává se v současnosti lákavou kariérou dokonce i pro ženy, které se doposud strojírenství spíše vyhýbaly.


Kategorie: Aktuality Léčivé rostliny 
16.září 2021

Motagon Cannabis („Motagon“), dceřiná společnost mezinárodní farmaceutické společnosti HEATON Group a.s. („Heaton“), po obdržení povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví úspěšně dodala konopí pro lékařské použití do České republiky.


Kategorie: Aktuality 
16.září 2021

Operace kýl, křečových žil či postižení menisku dříve vyžadovaly spoustu času a plánování, dnes je lze provádět v režimu takzvané jednodenní chirurgie. Jedná se o moderní postup léčby, který se provádí minimálně invazivním způsobem.  Oproti klasickým metodám nevyžaduje dlouhodobou hospitalizaci. Jednodenní chirurgie přináší celou řadu výhod a v medicíně se o ní hovoří jako o celosvětovém trendu. Provádí se již na mnohých chirurgických pracovištích.


Kategorie: Aktuality 
16.září 2021

Vzhledem k součinnosti s policií a soudní mocí patří soudní lékařství mezi nejdůležitější medicínské obory. Na pražské lékařské fakultě má dlouhou historii.  Posudky o zdravotním stavu se začal podávat již v druhé polovině 17. století. Budova Hlavova ústavu byla otevřena v roce 1921, právě před sto lety. Za tu dobu zde bylo provedeno velké množství pitev, toxikologických vyšetření a znaleckých posudků, které pomohly objasnit onemocnění, úrazy, intoxikace i velké kriminální případy. „Soudní lékařství je obor vhodný pro přemýšlivé lékaře, kteří mají rádi překvapení,“ upozorňuje doc. Alexander Pilin z Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN.

 


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
15.září 2021

Pandemie se podepsala na psychickém stavu mnoha lidí, stres a úzkost dopadaly nejen na dospělé, ale také na děti. Jak jim VZP pomáhá? Odpovídá Mgr. Viktorie Plívová, tisková mluvčí


Kategorie: Aktuality 
14.září 2021

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) zahájila13. září 2021 provoz jednotky intenzivní péče (JIP) Urologického oddělení. Celková kapacita tohoto specializovaného pracoviště je šest lůžek. Využívána bude především pro pacienty po náročných operačních výkonech. Nemocnice tak pokračuje v rozvoji svých klíčových oborů.

 


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
14.září 2021

Pacienti, kteří mají podezření na nákazu koronavirem, si od podzimu 2021 přijdou pro svou diagnózu osobně do ordinace praktického lékaře. Ten je vyšetří, provede antigenní test a potvrdí, nebo vyvrátí onemocnění a zahájí případnou léčbu. Nový doporučený postup ve spolupráci s vedením praktiků vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví. Seznámí se s ním tisíce lékařů na 15. kongresu primární péče od 17. do 18. září 2021 v Praze. Podle Sdružení praktických lékařů (SPL) signalizuje tento krok změnu přístupu k nemoci, která se přesouvá do kategorie chorob, s nimiž se lidé běžně potýkají.


Kategorie: Aktuality 
14.září 2021

Společnost AbbVie (NYSE: ABBV) oznámila, že Evropská komise (EK) schválila RINVOQ® (upadacitinib), perorální selektivní a reverzibilní inhibitor JAK, pro léčbu středně těžké až těžké atopické dermatitidy u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Doporučená dávka přípravku RINVOQ pro léčbu atopické dermatitidy u dospělých je 15 mg nebo 30 mg jednou denně podle individuálního stavu pacienta a 15 mg jednou denně u dospívajících (12–17 let) a dospělých od 65 let. Přípravek RINVOQ lze používat s lokálními kortikosteroidy (TCS) nebo bez nich. Lze rovněž použít v monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem.